ISS Fitness


ISS Skjold Fitness er underlagt vedtægterne for Idrætsforeningen Skjold Skævinge.

Herudover gælder følgende:

§ 1  Formål
 • Afdelingen har det formål at tilbyde de enkelte medlemmer et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme.
§2
 • Afdelingen tilslutter sig konceptet DIF/DGI Foreningsfitness., herunder, at overskud forbliver i afdelingen.
§3
 • Afdelingen ønsker ikke at deltage i konkurrencer eller turneringer, men driver udelukkende aktiviteter i forhold til medlemmernes sundhed, trivsel og fællesskab.
 •  
 • Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader afdelingens interesser eller anseelse. Mobning, uhensigtsmæssig adfærd, højt støjniveau, uhensigtsmæssig træning eller uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskinerne tolereres ikke.
 • Såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmer har kompetence til at vejlede medlemmerne, så uhensigtsmæssig adfærd ændres.
 • Hvis dette ikke er muligt, har de ligeledes kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende. (UDEN mulighed for refusion).
 • Rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller anvendelse af doping er forbudt i motionscentret og øvrige områder af hallen. Overtrædelse af dette medfører karantæne eller bortvisning (uden refusion).
§4 Generalforsamling
 • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar.
 • Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på aktivitetsstederne samt ved rundsendelse af email.
 • Referat af generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på aktivitetsstederne samt ved rundsendelse til medlemmerne pr. email senest 1 måned efter generalforsamlingen.
§5
 • Bestyrelsesmedlemmer hæfter alene med den til enhver tid eksisterende formue i afdelingen.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2013.
Medlem
Bliv medlem
Hold Booking
Booking til introtime

Instruktør i Fitnesscentret


Mandag:
Kl. 16.00-19.00

Tirsdag:
Kl. 19.00-21.00

Onsdag:
Kl. 08.00-10.00
Kl. 16.00-18.00

Torsdag:
Kl. 08.30-10.30
Kl. 
16.00-18.00

Fredag

Søndag:
Kl. 10.00-12.00

Bemærk:

Der kan forekomme dage, hvor der ikke er instruktør til stede fx. ved sygdom eller ferieperioder  

ISS Fitness | Ny Harløsevej 15a | 3320 Skævinge | fitness.iss@gmail.com | CVR nr. 32 25 62 44